Domácí úkoly - nemocní, nepřítomní

PONDĚLÍ 25.5 A ÚTERÝ 26.5.

ČJ

Spojky - uč. str. 150/2 - přepsat do škol.seš.

150/3 vypracovat ústně

prac. sešit - 55/4 (DÚ) a 51/13 diktát od "Kamarád mi nabídl....(zopakování přídavných jmen)

 

MAT

dělení desetinných čísel číslem přirozeným

uč. str. 35/7 6 příkladů i se zkouškou do škol.seš

36/4 prostudovat zeleně podložený text, 36/5 do škol.seš.

36/8 do škol.seš (Dú)

obsahy a obvody složitějších obrazců

28/1 - prostudovat, vysvětlit, vypočítat do škol. seš.

28/3 a, b do škol.seš - pokud možno samostatně

STŘEDA 27.5. A ČTVRTEK 28.5.

ČJ

Spojky - opakování, Částice - 152/růžově podložený text - poznámky do škol.seš.

MAT

uč. str. 28/4 vypracovat do škol.seš.

závisle a nezávisle proměnná

uč. str. 38/1 prostudovat, vysvětlit,  vyplnit

38/2, 3 vypracovat do uč.

39/2 do uč., 39/ 3,4,5 do uč, do škol.seš: 39/7

38/4 do seš. 4 příklady